Trykprøvning

 

Trykprøvning

Vi udfører både trykprøvning, hvor vi kan teste, hvor tæt en bygning er samt energimærkning. Der er stor besparelse hentet i at få begge ting lavet samtidigt af samme firma.

Vi udfører primært trykprøvning på nybyggeri, for at afgøre hvorvidt bygningsreglementet er overholdt. En trykprøvning viser, om de konstruktioner i byggeriet, som skal være tætte, er korrekt udført.

Igennem årene har vi specialiseret os i trykprøvning til gode priser. Vi udfører arbejdet omhyggeligt og både sikkerheden og kvaliteten er i top, når du vælger os som samarbejdspartner.

  KONTAKT OS HER
Webside_Automation Alm. billeder 800x500 (12) (1).png

Hvad er en trykprøvning helt præcist?

En trykprøvning er en undersøgelse af en bygnings tæthed. En bygnings tæthed er vigtig at kende for bl.a. at kunne undgå fugt og holde på varmen, men også for at  kunne spare penge på varmeregningen.

Når man trykprøver etableres et differenstryk på 50 Pa. mellem ude og inde. Derved simuleres en vindpåvirkning på ca. 10 meter pr. sekund på alle sider af bygningen.

Trykprøvning er et krav

Det er i dag et krav fra myndighedernes side, at alle nye huse skal have foretaget en trykprøvning, før huset kan tages i brug. Det er vigtigt, at det bliver foretaget på det rigtige tidspunkt, da det er sværere og ikke mindste dyrere at udbedre utæthederne efter, at huset er færdigbygget.

Ansvaret for at få foretaget en trykprøvning afhænger af, om du selv bygger huset, eller om du køber huset gennem et firma. Hvis du køber huset hos et firma, er det deres ansvar at få foretaget trykprøvningen.

Hvorfor laver man trykprøvning?

Der er tre væsentlige årsager til at foretage en trykprøvning - nemlig for få en lavere varmeregning, for at undgå skimmelsvamp og for at få en ibrugtagningstilladelse.

  • En lavere varmeregning - Byggeri i dag er efterhånden så godt isoleret, at en stor del af bygningernes varmetab sker gennem utætheder i klimaskærmen, og det er derfor vigtigt at sikre tætheden i boligen. Det betyder, at man kan spare omkring 10 % på varmeregningen, hvis tætheden overholder lavenergi 2020 tæthedskravet.

  • Undgå skimmelsvamp og råd - Nutidens isoleringsmængder betyder, at hvis der slipper fugt forbi dampspærren, er der ingen mulighed for, at det kan ventileres væk. Dermed er der stor fare for, at der dannes råd og/eller skimmelsvamp. Råd og skimmelsvamp kan nedbryde både træ, tapet og pappet i gipsvægge, da svampene lever af organisk materiale. Hvis først din bolig er infiltreret af råd eller skimmelsvamp, kan det være meget dyrt og besværligt at redde boligen. Derfor er dampspærrernes tæthed meget vigtig at kende.

  • Ibrugtagningstilladelsen - Når man ønsker at bygge et nyt hus eller lave ombygning, skal man indhente en byggetilladelse fra kommunen. Efter arbejdets afslutning, skal kommunen kontrollere at arbejdet er udført i overensstemmelse med byggetilladelsen. Stemmer byggetilladelsen og arbejdet overens udsteder kommunen en ibrugtagningstilladelse. Trykprøvning kan være en del af denne tilladelse, og uden en trykprøvning, kan bygningen derfor ikke godkendes. Desuden bliver trykprøveresultatet indregnet i energimærket.