Artikel

Trykprøvning | Undgå fugt og hold på varmen


BL Termografi specialiserer sig i trykprøvning. Vores tæthedstests undersøger, hvor tæt jeres bygning er og resultatet bliver indregnet i energimærket

Trykprøvning af hus

Trykprøvning

Vi udfører både trykprøvning, hvor vi kan teste, hvor tæt en bygning er samt energimærkning. Der er stor besparelse hentet i at få begge ting lavet samtidigt af samme firma.

Vi udfører primært trykprøvning på nybyggeri, for at afgøre hvorvidt bygningsreglementet er overholdt. En trykprøvning viser, om de konstruktioner i byggeriet, som skal være tætte, er korrekt udført.

Igennem årene har vi specialiseret os i trykprøvning til gode priser. Vi udfører arbejdet omhyggeligt og både sikkerheden og kvaliteten er i top, når du vælger os som samarbejdspartner.
BL Termografi som samarbejdspartner

Hvad er en trykprøvning helt præcist?

En trykprøvning er en undersøgelse af en bygnings tæthed. En bygnings tæthed er vigtig at kende for bl.a. at kunne undgå fugt og holde på varmen, men også for at  kunne spare penge på varmeregningen.

Når man trykprøver etableres et differenstryk på 50 Pa. mellem ude og inde. Derved simuleres en vindpåvirkning på ca. 10 meter pr. sekund på alle sider af bygningen.

Trykprøvning er et krav

Det er i dag et krav fra myndighedernes side, at alle nye huse skal have foretaget en trykprøvning, før huset kan tages i brug. Det er vigtigt, at det bliver foretaget på det rigtige tidspunkt, da det er sværere og ikke mindste dyrere at udbedre utæthederne efter, at huset er færdigbygget.

Ansvaret for at få foretaget en trykprøvning afhænger af, om du selv bygger huset, eller om du køber huset gennem et firma. Hvis du køber huset hos et firma, er det deres ansvar at få foretaget trykprøvningen.

Hvorfor laver man trykprøvning?

Der er tre væsentlige årsager til at foretage en trykprøvning - nemlig for få en lavere varmeregning, for at undgå skimmelsvamp og for at få en ibrugtagningstilladelse.

ISO 9001 logo

ISO 9001-certificeret

Trykprøvning skal foretages af en ISO 9001-vertificeret virksomhed. Det er BL Termografi.

Læs om vores certificeringer
Termografioperatør termograferer eltavle

Kontakt os

Ønsker du rådgivning eller et uforpligtende tilbud på en løsning?