Om BL Termografi

Certificeringer

DBI logo

DBI certificeret

Alle vores termografioperatører er certificeret under DBI for at opnå størst mulige sikkerhed omkring det arbejde, vi udfører. DBI er et videnscenter for sikring og sikkerhed, der gennem målrettede forsknings- og udviklingsaktiviteter udstikker fælles nordiske guidelines for sikkerheden i arbejdet med termografering.

DBI’s krav til termografioperatører omfatter bl.a.:

  • Skal dokumentere relevant basisuddannelse
  • Skal gennemgå yderligere uddannelse inden for termografering
  • Skal have erfaring inden for området
  • Skal have grundigt kendskab til udstyret
  • Skal bestå skriftlig prøve om termografering og sikkerhedsregler

Certificeringen har en gyldighed på 5 år.

ISO certificering

ISO certificering

Energimærkning af bygninger kan kun udføres af virksomheder, der er certificerede efter reglerne i den internationale standard ISO 9001. 

BL Termografi er ISO 9001-certificeret til energimærkning af enfamiliehuse samt tæthedsmåling af bygninger.