Højspænding

Kontrol af transformerstationer og højspændingsanlæg

Kontrol af transformerstationer og højspændingsanlæg

Ved at få foretaget regelmæssig kontrol af transformerstationer og højspændingsanlæg kan man forhindre, at der sker sammenbrud med forsyningssvigt til følge.

Nedbrud er selvfølgelig aldrig ønskværdigt - og slet ikke, når nedbrud oftest sker, når der er maksimal belastning og det dermed er mest ubelejligt. Undgå at sætte forsyningssikkerheden på spil ved at få foretaget en uvildig regelmæssig kontrol af os.

Webside_Automation Alm. billeder 800x500 (9) (1).png

Strømafbrydelser og elnedbrud sker dagligt

Strømafbrydelser og elnedbrud er bestemt ikke et ukendt fænomen - heller ikke i Danmark. Hver dag sker der faktisk snesevis af strømafbrydelser og elnedbrud i hele Danmark.

Ofte er strømafbrydelser planlagte i forbindelse med vedligeholdelse og arbejdet med strømkilder, såsom transformerstationer og højspændingsanlæg. Men dagligt er der også uplanlagte afbrydelser af strøm og el.

Ørsted har lavet et interaktivt kort, hvor du kan se både planlagte og ikke planlagte strømafbrydelser og elbrud i real tid.

Hvor er fejlen?

Det kan måske være svært lige i første omgang at vide, om strømafbrydelsen kun har ramt dit hus eller om et større elnedbrud har fundet sted. En forholdsvis simpel guide kan dog hurtigt slå fast, om fejlen findes inde i dit hus, ledningerne fra vejen og ind til dit hus eller på elnettet:

 • 1. Oplever du afbrydelser af strømmen, skal du i første omgang kontrollere, om nogen af dine sikringer er gået.
  • 1.1 Hvis nej, så er I muligvis ramt af et større elnedbrud. Gå til step 4.
  • 1.2 Hvis ja, så findes problemet i din bolig. Gå til step 2.

 • 2. Først skal du slå gruppeafbryderen fra og dernæst slå sikringen til eller udskifte sikringen helt.
  • 2.1 Kan du slå sikringen til uden, at der kommer strøm til huset, så er der brud på elnettet.
  • 2.2 Kan du ikke slå sikringen til uden, at den klikker fra igen, så findes problemet i dit hus. Højest sandsynligt i et af elapparaterne - i så fald gå til step 3 herunder:

 • 3. Sørg for at HFI-/HPFI-afbryderen og alle gruppeafbrydere er slået fra.
  • 3.1 Prøv herefter at slå HFI-/HPFI-afbryderen til igen, mens du tænder for gruppeafbryderne én efter en. Når HFI-/HPFI-afbryderen klikker fra, har du fundet den gruppeafbryder, hvor fejlen ligger.
  • 3.2 Sluk på stikkontakten for alle elapparater i den pågældende gruppe.
  • 3.3 Prøv igen at slå HFI-/HPFI-afbryderen og den pågældende gruppeafbryder til.
  • 3.4 Tænd herefter elapparaterne én efter en, indtil afbryderen slår fra. Elapparatet, som fik afbryderen til at slå fra, er defekt og skal slukkes.
  • 3.5 Gentag processen indtil strømmen er tilbage.

 • 4. Kontroller om dine naboer har strøm. Har dine naboer strøm?
  • 4.1 Hvis ja, så er bruddet sket i ledningerne fra vejen og ind til din bolig.
  • 4.2 Hvis nej, så er I ramt af et brud på elnettet.

Er strømafbrydelsen ikke kun afgrænset til inde i dit hus, skal du kontakte dit elselskab.