Lokation af brud på fjernvarmeledninger

Lokation af brud på fjernvarmeledninger

Vi kan med en særligt udviklet teknik give flere og langt mere præcise informationer om brud på fjernvarmeledninger samt beregning af varmetab på ledningen.

Hos BL Termografi benytter vi os af tre forskellige undersøgelser: Isoleringskontrol, GPS-undersøgelse og akut lækagesporing.

Download materiale

Du kan downloade printvenlig info om termografering af fjernvarmenet i pdf-format - klik på brochuren.

Webside_Automation Alm. billeder 800x500 (8) (1).png

Isoleringskontrol

Formålet med undersøgelsen er at lokalisere decideret brud på fjernvarmeledningen, samt dårlig eller våd isolering. Desuden udfører vi kontrol af muffesamlinger ved f.eks. nyanlæg.

GPS undersøgelse

Fjernvarmeundersøgelse kan også foregå med GPS-system, hvor der løbende sker en positionsbestemmelse af brud og lækager. Koordinater for position og ledningens tilstandskarakter indlæses sammen med det digitale grundkort over fjernvarmeledningen. Resultatet er mere et præcist overblik over ledningsnettets tilstand.

Hvis fjernvarmeværket ikke har GIS-data til rådighed, kan vi levere et færdigt produkt, hvor undersøgelsen er lagt ind på et GIS-kort, eller et Ortofoto med fjernvarmeundersøgelsen.

Grundig rapportering

Vi sørger altid for grundig rapportering i form af enten skriftlig rapport med foto eller videooptagelser, der hjælper vores kunder med at planlægge det videre forløb.

Fundne fejl ved vores undersøgelser bliver klassificeret i tre grupper:

  • Fejlen bør holdes under opsyn
  • Fejlen bør repareres, når forholdende tillader det
  • Fejlen bør repareres omgående